Motiverende gespreksvoering
een respectvolle weg naar verandering
Recente Tweets
Training motiverende gespreksvoering
Motiverende gespreksvoering, een respectvolle weg naar verandering

Het Wilgenpad biedt een dagtraining motiverende gespreksvoering voor counselors, geaccrediteerd bij de ABvC. Als counselor verleen je een kortdurende vorm van individuele psychosociale begeleiding. Je ondersteunt en begeleidt de cliënt bij ongewenste, pijnlijke, ongemakkelijke of moeilijke situaties in zijn of haar leven. Samen met de counselor gaat de cliënt op zoek naar een oplossing binnen de grenzen van zijn of haar eigen mogelijkheden. De gesprekken zijn erop gericht de cliënt te stimuleren zelf aan te geven hoe hij of zij de situatie beleeft en waar hij of zij naar toe wil. De counselor werkt niet volgens een bepaalde standaard, maar houdt rekening met eigen gevoelens, wensen en ervaringen van de cliënt. In gesprekken en soms met behulp van oefeningen, begeleidt je de cliënt in het verhelderen van zijn of haar functioneren en het verwerven van nieuwe inzichten. Door de ontstane veranderingen in de gedachten, gevoelens, overtuigingen en gedrag krijgt de cliënt weer grip op de situatie en de omgeving. (www.abvc.nl) Als je dit wilt bereiken, voor je cliënt, heb je als counselor behoefte aan tools die hierbij aansluiten. Een aantal richtlijnen die enigszins creatieve vrijheid geven, zodat niet volgens een standaardlijstje wordt gewerkt, wel rekening houdend met de eigenheid van de cliënt.

De behoefte van jou als counselor is niet een protocol of werkvoorstel. Het protocol of werkvoorstel is de vorm waarmee invulling wordt gegeven aan de behoefte rekening te houden met de eigenheid van de cliënt en die in te zetten ten behoeve van de door de cliënt gewenste veranderingen. Nu rijst de vraag of motiverende gespreksvoering in deze behoefte kan voorzien.

Motiverende gespreksvoering is een communicatiestijl. Net zoals geweldloos communiceren een gespreksstijl is. Een verschil is dat geweldloze communicatie een techniek op zich is, terwijl het motiverende gespreksvoering een behandelwijze met daarbinnen verschillende technieken is. Overeenkomstig is het meebewegen met weerstand en als gelijkwaardige gesprekspartners naar een oplossing zoeken. Motiverende gespreksvoering geeft je meer creatieve speelruimte.

Wat maakt motiverende gespreksvoering nou geschikt voor counselors, als je kijkt naar de eerder beschreven werkwijze van counselors. Motivatie is zoals het in de naam van de methodiek voorkomt een belangrijk aspect. Evenals de autonomie van de cliënt. De rol van de therapeut is wel degelijk van belang zoals het volgende citaat aangeeft:

“Lack of motivation is not a fault for which to blame your clients: It is a challenge for your therapeutic skills” Miller en Rollnick

 

Wat kenmerkend is voor motiverende gespreksvoering is dat de motivatie voor verandering vanuit de cliënt komt en niet vanuit de counselor. Het is aan de cliënt om ambivalentie te uiten en op te lossen. Overreding door de counselor is dan ook niet passend binnen deze methode. De begeleidingsstijl is over het algemeen rustig. De counselor creëert discrepantie en de cliënt is aan het werk. De cliënt ervaart dissonantie. Het moment dat iemand in dissonantie zit, voelt onaangenaam. Het resulteert in cognitieve dissonantie welke de cliënt op wil heffen. Motiverende gespreksvoering maakt daarvan gebruik. De counselor helpt de cliënt in het onderzoeken en oplossen van de ambivalentie.

Er zijn verschillende data gepland in de eerste helft van 2016. Er is een keuze tussen en ochtend-middag programma en een middag-avond programma. Overige data worden nog gepland. Ook is het mogelijk om bij voldoende aanmelding een training op uw locatie te geven op een datum die in overleg wordt gekozen.

ochtend-middag 10:00 - 17:00: 21 januari 2016, 18 maart 2016, 1 april 2016,  19 mei 2016

middag - avond 14:00 - 21:00:  28 januari 2016, 25 maart 2016, 26 mei 2016

De kosten voor de training zijn 99 euro. Koffie, thee en een versnapering zijn inbegrepen. Lunch is bij te boeken voor 10 euro, avondeten voor 15 euro.

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Dit is een verplicht veld