Recente Tweets

Counseling, ook wel counselling, is een kortdurende vorm van individuele psychosociale begeleiding. Persoonlijke counseling helpt om de balans terug te vinden en  klachten te verminderen. Samen met de counselor (en naar wens met paard) ga je op zoek naar een oplossing binnen de grenzen van je eigen mogelijkheden. Er is volledige ondersteuning door de counselor om (nog) beter te kunnen functioneren. De basisgedachte achter de korte duur van deze begeleidingsvorm is dat gewerkt wordt volgens de oplossingsgerichte methode. Hierbij wordt met voldoende oog voor oorzaken vooral gewerkt naar haalbare en gewenste doelen.

Voorbeelden van inzetbaarheid van counseling en coaching zijn:

 • Overspannenheid en burn-out
 • Chronische stress
 • Traumaverwerking 
 • Emotionele problemen
 • Chronische vermoeidheid
 • Problemen op het werk
 • Communicatieproblemen en conflicten
 • Relatieproblemen
 • Leermoeilijkheden
 • Rouw en verlies
 • Slaapproblemen en concentratieverlies
 • Klachten van depressieve aard
 • Vage lichamelijke klachten
 • Levensvragen en zingeving

Voorbeelden van interventies zijn:

 • Trance-oefeningen
 • Werken met dromen
 • Symbooldrama
 • Metaforen op maat
 • Delen werk, Inner Child
 • Mindfulness
 • Kerntransformatie
 • Meditaties
 • Regressie
 • EMDR
 • RDI (Versterken van je eigen innerlijke krachten)
 • Equine Assisted Interventions, begeleiding met hulp van paarden

De interventies zijn erop gericht jou te stimuleren zelf aan te geven hoe jij jou situatie beleeft en waar je naar toe wilt. Jij weet hoe jij je nu voelt en hoe jij nu over situaties denkt. Jij geeft in jou eigen bewoording aan wat je doel is.  Als  counselor en coach houd ik rekening met jou eigen gevoelens, wensen en ervaringen. Via verschillende counselingmethoden, begeleid ik jou op jou reis naar zelfinzicht. Door de ontstane inzichten kunnen veranderingen in je gedachten, gevoelens, overtuigingen en gedrag ontstaan. Je kunt ervaren meer grip op je leven te hebben.


 

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging ABvC (Algemene Beroepsvereniging voor Counselling) en de NBVH (Nederlandse beroepsvereniging voor hypnotherapeuten)